वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन-आ.व-२०७१/०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०६-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.सको समिक्षामा प्रस्तुत गरिएको जि.वि.स अनुदान- आ.ब २०७१/०७२ तर्फका कार्यक्रमहरूको प्रगति ।