सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,अछाम

सुचना अधिकारी

पदम बहादुर माझी

०९७-६२०१४४

ठेगाना: मंगलसैन,अछाम

फोन: ०९७-६२०१४४,०९७-६२०१८९

ईमेल: ict.ddcachham@gmail.com

नक्सा