आ.व २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२।१२।०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणापछिको ८ औ जिल्ला परिषद २०७२ फागुन ,बाट पारित आ.व २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम