आ.व २०७२/०७३ को बजेट तथा कार्यक्रम

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७२/०७३ को बजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०६-२० सूचान शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणापछिको ७ औ जिल्ला परिषद २०७१ फागुन ,बाट पारित आ.व २०७२/०७३ को बजेट तथा कार्यक्रम