२०७३।०९।१४ गते सम्म सम्झाैता भएका र हुन बाकि याेजनाहरुकाे एकिकृत विवरण