जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको विवरण