जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अछामको इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।