आ.व ०७३।०७४ का लागि वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धि विषयगत समितिहरूको स्थगित बैठकको पुनःसंचालन सम्बन्धि सूचना।

योजना तर्जुमा